028 2222.8686
Banner

​Thông báo kết quả và giải thưởng cuộc thi ảnh "Tuần lễ rạng rỡ SCBer"

SCBer đạt giải nhanh chóng gửi thông tin nhận giải (gồm: Họ Tên, Đơn vị, Số tài khoản SCB) về BTC cuộc thi.
Thông tin liên hệ Ms.Trầm - BCH Đoàn Thanh niên - SĐT: 0977 284 281 - (028) 2222 8686 (Ext: 8326)
Notes: Thời gian: trước 17h ngày 26/03/2021. 
Chi tiết theo thông báo số 38/TB-ĐTN ngày 17/03/2021 của BCH Đoàn Thanh niên SCB.

 
Banner