028 2222.8686

Giới thiệu Đoàn Thanh niên SCB

1. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt về phụ trách công tác Đoàn của ủy viên Đảng các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (thời điểm cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Từ đó, ngày 26/3 hàng năm trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần :

  • Từ 1931 - 1936 : Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 - 1939 : Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 11/1939 - 1941 : Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 - 1956 : Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 - 1970 : Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay : Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội, liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

2. NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là Đoàn Thanh niên SCB) là tổ chức Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Ngân hàng TPHCM.

Trước thời điểm hợp nhất tự nguyện 03 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012. Đoàn Thanh niên SCB đã được thành lập và hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên 2007-2012 dưới sự dẫn dắt của Đồng chí nguyên Bí thư Phan Hoàng Vân (hiện nay là Phó Giám đốc SCB Gia Định).

Sau thời điểm hợp nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn bước vào giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên SCB cũng thay đổi phương thức hoạt động nhằm phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị khóa I, nhiệm kỳ 2012-2015 và giai đoạn 2015-2018. Dưới sự dẫn dắt của Đồng chí nguyên Bí thư Hồ Mai Trúc (hiện nay là Giám đốc PGD Phạm Phú Thứ - Chi nhánh Bình Tây), Đoàn Thanh niên SCB đã vinh dự nhận được Bằng Khen của Thành Đoàn và cờ Thi đua “Đơn vị 5 năm liền xếp loại Xuất sắc”.

Ngày 09-10/11/2018, Đoàn Thanh niên SCB tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên SCB khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023. Bước đầu triển khai công tác kiện toàn Ban chấp hành Đoàn các cấp, thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên SCB tiến tới thực hiện tốt vai trò Chính trị gắn liền với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong thời kỳ mới.