Phát động cuộc thi viết "Ý tưởng vàng Đoàn Thanh niên" với giải thưởng 30 triệu đồng